Emlak satın alacak kişilerin bilmesi gerekenler

2012-11-22

       Emlak Edinirken Bilmeniz Gereken Konular:

 • Taşınmaz edinmeden önce iyi bir araştırma yapmalısınız. Bu araştırmalar Hukuksal konularda( Emlağın kime ait olduğu, tapuda kayıtlı olup olmadığı v.b.) ve emlağın konumuyla ilgi konularda( şehir merekezine, toplu ulaşım araçlarına, hastaneye ve okula olan uzaklığı v.b. gibi) olmalıdır.
 • Alacağınız emlağın piyasa fiyatını da iyi bilmelisiniz. Satın almak istediğiniz emlağın bulunduğu bölgedeki diğer emlakların, almak istediğiniz emlağa eşdeğer olanların fiyatlarını incelemeli ve kıyaslamalısınız. Bu konularda uzman bir emlak danışmanından yardım almanız sizin yararınıza olacaktır. Çünkü sizin gözünüzden kaçan ayrıntılarla ilgili konularda sizi uyaracaktır.
 • Yatırım amaçlı emlak almayı düşünenler, ileride o bölgede olabilecek gelişimleri iyi kestirebilmeli ve bölgeyle ilgi piyasa araştırması yapmalıdır.
 • Alacağınız emlağın vergi borcu olup olmadığını araştırın.
 • İlgili taşınmazın; ruhsatının ve kullanım izninin olup olmadığı ve deprem yönetmeliğine göre yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi edinin.
 • Konutun; sosyal alanları, manzarası, yeşil alanlar, yakınında çarşı ve alışveriş merkezi olup olmadığı, doğal afetlere karşı ne gibi önlemler alınmış olduğu gibi konularda da bilgiler edinmek gerekir.
 • Konutla ilgili ileride onarım ve yenileme gerekiyorsa, bu giderleride planladığınız bütçenize eklemenizde fayda var.
 • Alacağınız konutun aidat(ortak elektirik kullanımı, asansör, havuz temizliği, kapıcı parası, ısınma, temizlik giderleri v.b. gibi) giderlerinin de ayrıntılı bir şekilde bilinmesi gerekir.
 • Mutfak, banyo, tuvalet gibi alanların tesisatlarının iyi bir şekilde çalışıyor olduğunu inceleyin.
 • Kapıların, pencerelerin, duvarların, tavanın, döşemelerin ve çatının; ısı, ses ve su yalıtımlarının yapılıp yapılmadığının da ayrıca bilinmesi gerekir.

       Türk vatandaşları için Tapu Devir işlemleri:

 • Türkiye Cumhuriyeti’nde, taşınmaz malın alım-satım işlemleri resmi olarak sadece Tapu Müdürlüklerinde yapılır.
 • Tapu Müdürlükleri’ne iki şekilde başvuru yapılabilir.

  - Taşınmazın sahibi veya temsilcisinin, gerekli belgeleri hazırlayarak bizzat başvurması

  - Taşınmazın sahibi veya temsilcisinin, internet üzerinden, e.devlet internet sitesinden veya tapu müdürlüğünün internet sitesinden başvurması

       Tapu Müdürlüklerinde İstenen Belgeler

 • Kimlik Belgesi:

             - Fotoğraflı nüfus cüzdanı - Pasaport

 • Fotoğraf:

  - Satıcıdan 1 adet

  - Alıcıdan 2 adet

  - Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık

  - 6 x 4 cm boyutlarında

 • Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi Şirketler için Yetki Belgesi:

  - Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş olmalı

  - Taşınmaz mala ilişkin yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgileri açıkça yer almış olmalı

  - İşlemin yapıldığı yıla ait olmalı

 • Vekaletname:

  - Noterce veya Konsolosluklarca “Düzenleme” şeklinde yapılmalıdır

  - Nüfus cüzdanı veya pasaporta göre düzenlenmiş olmalıdır

  - Vekaletname üzerinde, vekalet verenin yakın tarihte çekilmiş vesikalık fotoğrafı yapıştırılmış olmalıdır

  - Yapılacak işleme vekalet verenin verdiği yetki, duraksamaya yol açmayacak şekilde açıkça belirtilmelidir ( Örneğin; satış, bağışlama, trampa, taksim, ifraz, intikal gibi işlemlerde mutlaka vekilin açıkça yetkili olduğu vekaletname metninde belirtilmelidir

  - Vekaletname tevkilen (Birinci vekil yetkisini başkasına devretmişse) düzenlenmiş ise, ilk vekaletnamede vekilin bu devir yetkisine sahip olduğu açıkça belirtilmiş olmalı ve yetki ikinci vekaletnamede açıkça belirtilmelidir. İşlem sırasında her iki vekaletname de gösterilmelidir

  - Vekaletnamelerde düzeltmeler varsa, bu konudaki çıkıntılar ve düzeltmeler vekaletnameyi düzenleyen merci tarafından imza ve mühür ile onaylanmış olmalıdır.

  - Yabancı ülkelerde düzenlenen vekaletnamelerde ayrıca aşağıdaki husular göz önünde bulundurulmalıdır

  a)Yabancı ülkelerdeki Türk Elçilik ve Konsolosluklarınca düzenlenen vekaletnameler Türkiye'de vekaletnameye ilişkin hükümlere tabidir

  b)Yabancı devletlerin yetkili makamlarınca kendi kanunlarına göre düzenlenen vekaletnameler ise düzenlendiği ülkenin yetkili makamlarınca 5 Ekim 1961 tarihli La Haye sözleşmesine göre tasdik edilip,“Apostille”(Convention de La Haye du Octobre 1961)ibaresini taşıyan vekaletnamelerde o yerdeki Türk Konsolosluğunun tasdiki aranmadan işlem yapılacaktır. (Türkçe çevirilerinin de ibrazı gerekir.)“Apostille” tasdiki bulunmayan vekaletnamelerde ise, ilgili noter imzasının bağlı bulunduğu makam tarafından, bu mercinin imza ve mührünün de o yerdeki Türk Konsolosluğunca tasdik edilmiş olması aranılacaktır. Ancak, muhtemel sahteciliklerin ve dolayısıyla Hazine sorumluluğunun ve zararının önlenmesi bakımından, yurt dışındaki elçilik veya konsolosluklarımız veya yabancı ülkelerin yetkili makamlarınca ve yurt içindeki noterliklerce düzenlenen vekaletnamelerin tanzim şekli ve içeriği ile yetkilinin imzası ve mühürün doğruluğu yönünden tereddüt edilerek kanaata varılamaması durumunda, tereddüt edilen hususlar da açıklanmak suretiyle konu, bölge müdürlükleri yoluyla Merkez'e intikal ettirilecektir

 • Zorunlu Deprem Sigortası:

  - Tapu Müdürlüğünde işleme konu taşınmazın ev, bina, mesken, konut v.b. nitelikte olması

  - 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında mesken, konut v.b. ile ticarethane, büro, iş yeri, dükkan vasıflı bağımsız bölümlerin aynı ana gayrimenkulde ve bir arada olması durumunda

  - İşleme konu taşınmazın cinsinin arazi veya arsa olmasıyla birlikte beyanlar hanesinde bina ve evin muhdesat olarak belirtilmesi halinde

  Not : 587 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Zorunlu Deprem Sigortası yapma ve yaptırma yükümlülüğü taşınmaz mal sahibi ile intifa hakkı sahiplerine getirildiğinden, yetkili sigorta şirketleri ve acenteler tarafından yapılmış bulunan Zorunlu Deprem Sigortası poliçelerinin ibraz edilmesi zorunludur

E-mail:
Şifre:
Şifremi unuttum.
Kayıt ol